ผลงาน

ผลงาน

ผลงานที่ผ่านมาทั้ง ถ้วยรางวัล เหรียญและโล่รางวัล

ผลงานโล่รางวัล

ขนาด ความสูงรวมฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง A 49.5 cm 18 cm B 44 cm 16 cm C 38.5 cm 14 cm D 32.5 [...]
Medals Size 1) 4.5 cm. 2) 5-5.5 cm. 3) 6-6.5 cm. 4) 8 cm. เงื่อนไข 1. ใช้ระยะเวลาในการทำ 7-10วัน หลังจากการยืนยันแบบ 2. [...]
Medals Size 1) 4.5 cm. 2) 5-5.5 cm. 3) 6-6.5 cm. 4) 8 cm. เงื่อนไข 1. ใช้ระยะเวลาในการทำ 7-10วัน หลังจากการยืนยันแบบ 2. [...]
Medals Size 1) 4.5 cm. 2) 5-5.5 cm. 3) 6-6.5 cm. 4) 8 cm. เงื่อนไข 1. ใช้ระยะเวลาในการทำ 7-10วัน หลังจากการยืนยันแบบ 2. [...]
Medals Size 1) 4.5 cm. 2) 5-5.5 cm. 3) 6-6.5 cm. 4) 8 cm. เหรียญสติ๊กเกอร์ 1.สามารอรับได้ทันที 2.เคลือบเรซิน เพิ่ม 5 บาท/อัน [...]

Trophy Gallery

ผลงานที่ผ่านมาทั้ง ถ้วยรางวัล เหรียญและโล่รางวัล