ตัวอย่าง เหรียญรางวัล ซิงค์อัลลอยด์

Medals Size
1) 4.5 cm.
2) 5-5.5 cm.
3) 6-6.5 cm.
4) 8 cm.

เงื่อนไข
1. ใช้ระยะเวลาในการทำ 7-10วัน หลังจากการยืนยันแบบ
2. สั่ง 400 ชื้นขึ้นไป (ไม่เสียค่าบล็อค)

เหรียญซิ้งค์อัลลอย
1.ระยะเวลาการผลิต 45 วัน
ขั้นตอน
1. สรุป Art work
2.ส่งใบเสนอราคา
3.ขึ้นแบบ 3D
4.ยืนยันรูปแบบสุดท้าย

Description

Medals Size
1) 4.5 cm.
2) 5-5.5 cm.
3) 6-6.5 cm.
4) 8 cm.

เหรียญซิ้งค์อัลลอย
1.ระยะเวลาการผลิต 45 วัน
ขั้นตอน
1. สรุป Art work
2.ส่งใบเสนอราคา
3.ขึ้นแบบ 3D
4.ยืนยันรูปแบบสุดท้าย

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.