เหรียญ Barbie Run

Description

Medals Size
1) 4.5 cm.
2) 5-5.5 cm.
3) 6-6.5 cm.
4) 8 cm.

เหรียญซิ้งค์อัลลอย
1.ระยะเวลาการผลิต 45 วัน
ขั้นตอน
1. สรุป Art work
2.ส่งใบเสนอราคา
3.ขึ้นแบบ 3D
4.ยืนยันรูปแบบสุดท้าย

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.